Cílem projektu Biografie novinářů 20. století je vytvoření komplexní otevřené on-line databáze jak pro širokou veřejnost, tak pro odborně zaměřené zájemce z řad studentů a odborníků z oblasti knihovnické, z dějin literatury, historie, politologie i dalších oblastí, jako je kultura, sport atp. Databáze novinářských a publicistických osobností bude zahrnovat co možná nejširší okruh novinářů a publicistů, jejichž hlavní novinářská činnost se odehrávala ve 20. století. Základem projektu je obsáhlá interní biografická databáze zpracovávaná dlouhodobě v rámci činnosti Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CVI) a Centra pro mediální studia (CEMES) na IKSŽ FSV UK. Hlavním cílem je stávající soubor pracovních hesel databáze kontinuálně převádět do podoby online otevřené databáze, která by se dále doplňovala, editovala a rozvíjela, a to jak činností interních pracovníků IKSŽ, tak i ze strany odborné a laické veřejnosti.